Styreverv

  • Deltakelse som styremedlem / styreleder
  • Bistand vedr. rekruttering av nye styremedlemmer:
    • Kompetansebehov
    • Profil

Interessert?