Kjøp / Salg av virksomheter

Vi kan hjelpe deg med:

 • Planlegging
  • Søk etter kjøper/ selger
  • Utarbeidelse av nødvendig dokumentasjon
 • Verdivurderinger
 • Forhandlinger
 • Gjennomføring
  • Tilretteleggelse/ dokumentasjon
 • Annen konsultasjon

Interessert?