Generasjonsskifte

Tilrettelegge for et godt generasjonsskifte

  • Riktig fordeling mellom arvinger
  • Unngå familiekonflikter
  • Unngå økonomiske problemer
  • Strukturere styringsmodell
  • Etablere riktig forretningsmodell
  • Verdivurderinger

Interessert?